Noetta

Branding

2017

Case Study


Noetta on hyvä esimerkki kokonaisvaltaisesta brändinrakennuksesta, joka toteutettiin uudelle yritykselle. Se käsitti niin brändiviestin kirkastamisen, visuaalisen identiteetin kirkastamisen, nimen suunnittelun, verkkosivujen suunnittelun ja toteutuksen kuin valokuvauksenkin. Toisaalta Noetta on myös esimerkki yrityksestä, joka reagoi oikea-aikaisesti alan liiketoimintakentän muutokseen ja hyötyi vahvasta brändistään.

Aloitimme Noettan kanssa työskentelyn syksyllä 2017, kun Mikko, Kai ja Pauli ottivat yhteyttä ja kertoivat halustaan perustaa yhdessä nuohousyritys, joka tuottaisi totuttua parempaa nuohouspalvelua ja hyödyntäisi myös verkkopohjaista varausjärjestelmää. Kaikki kolme yrittäjää olivat alalla jo kokeneita toimijoita, joilla oli vahva halu hyödyntää piirinuohoojajärjestelmän muuttuminen vapaaksi kilpailuksi Oulu-Koillismaan alueella ja samalla tuoda nuohous 2000-luvulle.

Aito halu tehdä tärkeä työ hyvin ja asiakkaan etu mielessä vakuutti meidät ja brändityöhön oli helppo tarttua. Kun liikkeellä oltiin vielä hyvissä ajoin, pystyimme syventymään brändin rakentamiseen sekä sen sovelluksiin ja kilpailun vapautuessa tammikuussa 2018 kaikki oli valmista aina palvelukonseptista verkkosivuihin ja ajoneuvojen tarroituksista tulitikkuaskien painatuksiin asti.

”Meillä oli tullessa mukana vain liikeidea ja Brandstein osasi kaivaa ja tuoda esiin myös ne asiat, joita emme edes osanneet kertoa tai olleet vielä ajatelleet.”

-Mikko Muotka, toimitusjohtaja, Noetta Oy

Noettan kanssa yhteistyö on sujunut ennen kaikkea vahvan keskinäisen luottamuksen ansiosta. Yrittäjät ovat olleet osaltaan valmiita panostamaan keskeisiin asioihin myös rahallisesti, kun valinnat ovat olleet perusteltuja. Yritys esimerkiksi hankki kaikille nuohoojilleen samanlaiset työautot. Tavoitteena oli luoda ajoneuvoista ja työasuista vahva visuaalinen kokonaisuus, joka näyttää ammattimaiselta ja joiden kanssa on mukava työskennellä ylpeyttä tuntien. Autot hyödynnettiin voimakkaasti näkyvänä omana mediana – varmistaen, että asiakkaalle ei jää epäselväksi, millä asialla nuohooja pihaan karauttaa. Identiteetin tunnistettavuus vahvistaa osaltaan myös kuvaa luotettavasta kumppanista, jolle voi huoletta luovuttaa kotinsa avaimet.

Noettan kanssa toteutimme mm.:

  • Yrityksen nimen suunnittelu
  • Visuaalinen identiteetti (mm. käyntikortit, työasusteet, ajoneuvot, mainoslahjat)
  • Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus
  • Tarinallistaminen ja copywriting
  • Sosiaalisen median sisällöntuotanto
  • Tiedotteet & mediayhteydet
  • Esitteet
  • Valokuvaus

https://noetta.fi

Kaikki Projektit