Monetra

Brändityö

2018

Case Study


Aloitimme organisaatioiden sujuvasta yhdistymisprosessista ja yhteisen brändin synnyttämisestä, päädyimme mm. tuottamaan verkkosivut, kirkastetun visuaalisen identiteetin sekä apuvälineitä myynnin tueksi. Aina alussa ei tiedä, minne saakka yhteinen tie vie!

Monetra Oy on Oulussa alkunsa saanut kuntaomisteinen in-house-osakeyhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja kuntien tukipalveluiden tuottamiseen. Palveluvalikoimaan kuuluvat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, hallinto-, hankinta-, rekrytointi-, painatus-, tulkki-, sekä asiakirja- ja tietosuojapalvelut.

Olemme päässeet työskelemään Monetran kumppanina jo monenlaisten muutosten läpi. Kasvu niin henkilöstömäärän kuin palvelujen maantieteellisen peiton kannalta on ollut jatkuvaa, ja sen tueksi on tehty niin sisäistä kuin ulospäinkin näkyvää brändinrakennustyötä.

”Meillä tehdään paljon itse, mutta tässä tarvittiin ulkopuolista ammattilaista.”

–Päivi Pitkänen, Toimitusjohtaja, Monetra Oy

Yhteinen polkumme Monetran kanssa alkoi kesällä 2016, kun Monetran ja Oulun kaupungin Konttorin yhdistyminen lähestyi. Ensimmäinen tehtävämme olikin tuottaa brand-workshoppeja, joissa kummankin organisaation aktiiviset toimijat pääsivät rakentamaan yhteistä brändiä, jonka alle kaikki mahtuvat ja jonka kaikki kokevat omakseen.

Työntekijöiden osallistaminen brändin rakentamiseen oli oleellista. Työn syvyys yllätti positiivisella tavalla monet osallistujista – tylsistymistä tai omien vaikuttamismahdollisuuksien vähäisyyttä ei tarvinnut pelätä. Toisaalta Monetralla nähtiin, että tuntien keskustelusta saatiin poimittua arvokkaimmat helmet, joita brändissä ja myynnin työkaluissa lähdettiin korostamaan.

Monelle brändityö ei ole jokapäiväinen osa työtä, eikä sen tuottama lopputulos tai arvo ennakolta täysin selkeä. Myös Monetran osalta prosessissa mukana olleet henkilöt myönsivät, että mukaan lähteminen ja projektin starttaus vaativat pohdintaa. Pelkona oli, että lopputulos ei edustaisi johdon näkemyksiä eikä kertoisi organisaatiosta kokonaisuudessaan. Pelko osoittautui kuitenkin turhaksi, sillä tavoitteenamme ei ole koskaan istuttaa olemassa olevaan kulttuuriin mitään ulkopuolelta – ainoastaan korostaa sen parhaita puolia ja tulevia mahdollisuuksia.

Suurimmaksi haasteeksi brändityössä organisaation päättäjätaso näki sen, ettei brändin arvon ymmärtäminen välttämättä ollut läpikotaista organisaation laajuudella. Nähdäksemme projektin aikana ymmärrys juurtui kuitenkin onnistuneesti osaksi asiakasorganisaation toimintakulttuuria. Toimivilla työskentelytavoilla, jotka jakavat tiedon lisäksi omistajuutta asiaa kohtaan, voidaan saavuttaa tekemisen ylpeys, joka läpäisee koko työnteon ketjun kokonaisuudessaan.

Monetran slogan peilaa asiakaslupausta ja tapaa suhtautua asioihin. ”Meistä on moneksi” kertoo paitsi laajasta palveluvalikoimasta, myös henkilöistä työn takana. Monetra on kuntatoimijan luottokumppani, joka tarjoaa taloudellista tehokkuutta, kattavia palveluita ja turvaa huomisenkin haasteisiin. Keskustelujen, analysoinnin ja asemoinnin jälkeen tärkeintä on kuitenkin aina se, mitä tekeminen aidoimmillaan on. Brändi mahdollisti helpon tavan ilmaista, missä Monetra ja monetralaiset ovat erinomaisia ja mikä heidät erottaa muista.

”Tämä oli mielenkiintoinen projekti ja jatkuvaa hyvää yhteistyötä sen jälkeen. Ymmärsimme, mistä meissä on kyse, ja mihin tätä työtä meillä tarvitaan.”

–Sanja Starck, Viestintäpäällikkö, Monetra Oy

Brändin kirkastaminen voi tulla kysymykseen yrityksen tai organisaation kehityskaaren eri vaiheissa. Osa yrityksistä on juuri aloittavia, jolloin myös meidän työmme alkaa ikään kuin puhtaalta pöydältä. Osassa yrityksistä kaivataan muutosta ja ulkopuolista näkökulmaa – joskus kun tekemiselle sokeutuu, eikä suunta ole kirkkaana mielessä tai jaettuna toimijoiden kesken.

Toisinaan yritysten sisäiset uudistukset jäävät pinnallisiksi, eivätkä jalkaudu työntekijöiden tasolle. Brändityössä luomme perusteellisesti pohjat, joista on selkeää ja konkreettista jatkojalostaa sovelluksia. Tavoitteenamme on luonnollisesti luoda aina asiakkaidemme kanssa pitkäikäisiä kumppanuuksia, joissa kumpikin osapuoli voi luottaa toiseen. Monetra on hyvä esimerkki asiakkaasta, jonka kanssa olemme pystyneet kulkemaan yhdessä eteenpäin jaettua, yhdessä synnytettyä näkemystä hyödyntäen. Uudet asiakkaat ja aluevaltaukset kertovat, että työ on ollut hedelmällistä myös liiketoiminnallisesti.

Monetran kanssa olemme toteuttaneet mm.:

-Brändin kirkastuksen ja brändiworkshopit

-Brandbookin

-Ilmeen kirkastuksen

-Graafisen ohjeiston (ml. asiakirjapohjat, käyntikortit, henkilökortit)

-Verkkosivut

-Tulkkipalveluiden mobiilisovelluksen Blizin ilmeen

-Asiakasreferenssejä (valokuvaus, haastattelut, tekstisuunnittelu)

-Esitteitä

-Seminaariesityksiä

-Messuosaston

-Lukuisan määrän pieniä suunnittelutöitä, kuten mainoslahjat, tarroitukset, ilmoitukset jne.

Kaikki Projektit