Kuntabrändäys – Case: Vaalan kunnan brändäys

Aito ja totuudenmukainen brändi on kunnalle ja kuntalaisille merkityksellinen. Kyse ei ole ainoastaan kunnan vetovoimaisuuden ylläpitämisestä muuttoa harkitseville ‒ kuntabrändi luo myös yhteenkuuluvuuden tunnetta kuntaa kotinaan pitäville. Lisäksi se motivoi ja innostaa siellä työskenteleviä. Viime vuosina kunnat ovat selvästi heränneet huomaamaan brändinsä rakentamisen mahdollisuudet. Kuntabrändin ytimessä ovat kuntalaiset ja heidän tarinansa, ja kunnan maine rakentuu sen identiteetin varaan.

Brandstein aloitti työskentelyn Vaalan kunnan brändin parissa vuonna 2019. Brändäys alkoi työpajoilla, joissa kirkastettiin Vaalan brändiä yhdessä kunnan edustajien kanssa.

”Mennessämme ensimmäiseen brändityöpajaan Vaalan keskustaan eräänä syksyisenä, sateisena aamuna Vaala ei näyttänyt parhaimpia puoliaan. Alkoi askarruttaa, onko meistä mitään apua täällä. Pystyisimmekö tuomaan pöytään jotain sellaista, mikä veisi Vaalan kunnan brändiä eteenpäin?” Brandsteinin Tuomas Mujunen muistelee.

Aluksi käytiin työryhmän kanssa yhdessä läpi, mitä Vaala todellisuudessa on ja mitkä seikat tekevät siitä juuri sellaisen kuin se on. Lopulta paikkakunnan historia, tarinat ja ihmiset saivat ymmärtämään, mikä on Vaalan todellinen ydin. Työpajojen anti johti yhteen brändin kiteytyksistä ‒ vaalaistumiseen. Jotta voi ymmärtää, mistä Vaalassa on kyse, tulee vaalaistua. Kiteytyksen kautta kunnan markkinointiviestinnälle löytyi selkeä kärki.

”Ainakin minä olen henkilökohtaisesti vaalaistunut. Olen henkisesti löytänyt sen, kuinka hieno, upea kunta Vaala onkaan kaiken sen takana, miltä kylä näyttää ensikosketuksella”, Mujunen kuvailee.

Tästä kuntamarkkinoinnissa on lopulta kysymys ‒ kunnan tulee löytää brändinsä aito ydin, se oma juttu, josta halutaan kertoa ulospäin. Brändin kiteytyksessä pyritään löytämään kunnan olemisen oikeutus, se mitä se todellisuudessa edustaa eniten. Työtä Vaalan kanssa on jatkettu ensimmäisestä brändityöpajasta lähtien, kunnan markkinointia kehittäen sekä kesän festivaaleja järjestäen.

”Kun ajoimme läpi Vaalan tutustuen kuntaan, kunnanjohtaja Miira Raiskila sanoi, että tämä näkyhän on kuin vanhasta suomalaisesta elokuvasta. Miiran lausuma jäi pyörimään mielessä, ja yhtenä yönä heräsin oivallukseen, että Vaalaan tarvitaan Valentin Vaala -elokuvafestivaali. Heti aamusta soitin kunnanjohtajalle ja kerroin ideasta, johon hän vastasi: ”Kyllä, juuri sellainen me tarvitaan!” Kesällä 2022 Valentin Vaala -elokuvafestivaaleja vietettiin jo toista kertaa”, kertoo Mujunen.

Kunnan brändin rakentaminen ei ole pikajuoksu vaan vaatii jatkuvaa tekemistä. Kun oikea suunta ja työkalut ovat löytyneet, on suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen brändin rakentaminen kestävää ja kannattavaa. Vaalan kunnalle on matkan aikana brändin kirkastamisen lisäksi luotu mm. brandbook, visuaalinen identiteetti sekä verkkosivut.

”Kun näin luonnoksen brändisisällöistä, oli ensimmäinen tunne liikutus – ja ehdottomasti hyvässä mielessä. Että meidän Vaalasta on löydetty juuri nämä puolet! Myös uusi logo on yksinkertaisesti upea!” Raiskila hehkuttaa.

Lue lisää kuntabrändäyksestä ja kuntamarkkinoinnista

Vaalan kunnan brändäys

Tutustu referensseihimme. Olemme kirkastaneet myös Toivakan ja Myrskylän kunnan brändit.