Kuntabrändäys – Case: Toivakan kunnan brändäys

Toivakan kunnan brändäys

Toivakka ja elämisen elementit

Kuntabrändäyksellä tarkoitetaan kokonaisvaltaisen mielikuvan rakentamista kunnasta. Sen tulee viestiä aitoutta ja olla totta, aivan kuten minkä tahansa muunkin brändin. Kuntabrändi kumpuaa sen asukkaista, tarinasta ja tekemisestä, joista kunnan identiteetti muodostetaan. Kuntabrändin rakentamisessa katsotaan myös tulevaisuuden tavoitteisiin ja siinä pohditaan tekijöitä, mitkä tekevät kunnasta hyvän paikan elää, kasvaa ja yrittää.

Kunnan brändäyksessä lähdetään liikkeelle samoista tavoitteista kuin muidenkin brändien kanssa. Tavoitteena on brändin ytimen kiteyttäminen sanoiksi ja sen viestiminen niin paikkakuntalaisille itselleen, kuin myös kunnan ulkopuolella oleville ihmisille.

Toivakan kunta otti Brandsteiniin yhteyttä keväällä 2021, sillä kunta halusi kirkastaa brändinsä. Brändityötä lähdettiin tekemään brändityöpajoissa yhdessä kunnan edustajien kanssa. Työpajojen aikana selvisi, että Toivakasta välittyi hyvin toimiva ja mukava kunta, mutta mitään erityisen vahvaa tunnetta identiteetistä siihen ei liittynyt.

”Tuntui, etteivät kuntalaiset kokeneet vahvasti identifioituvansa mihinkään tiettyyn asiaan paikkakunnassaan, vaikka kaiken koettiin olevan oikein hyvin ja elämään kunnassa oltiin tyytyväisiä. Kunnan keskusta on napakka, toimiva sydän, josta löytyy kaikki tarvittavat palvelut”, Brandsteinin Tuomas Mujunen kertoo.

Brändityöpajojen aikana kuitenkin korostui Toivakan asema mukavana kotipaikkana, josta löytyy peruspalvelut läheltä. Lisäksi kattavat ulkoilumahdollisuudet, kaunis luonto sekä veden läheisyys tarjoavat asukkaille tavan toteuttaa itsensä näköistä elämää. Se, mitä Toivakasta ei löydy, voi sen löytää lähikaupungeista, kuten Jyväskylästä. On itsestä kiinni, millaisen elämän kuntaan muodostaa, ja Toivakka toimii tämän mahdollistajana. Toivakasta löytyy kaikki hyvän elämisen elementit.

Työpajoissa löydettiin kiteytys Elämisen elementit, joka johdettiin osaksi kunnan visuaalista identiteettiä ja ilmettä. Kuvakonseptissa ei haluttu tuoda kasvoja näkyviin, sillä brändiä ei haluttu identifioida keneenkään. Kuvakonsepti muodostui fragmenteista, joista hyvä elämä rakentuu. Näin jokainen voisi nähdä kuvissa itsensä.

”Kunta halusi kirkastaa sen, mitä Toivakka todellisuudessa on. Visuaalisen ilmeen lisäksi se etsi itselleen identiteettiä. Lopulta elämisen elementit otettiin myös kunnan strategiaan mukaan. Kirkastetun brändin tulee olla aina totta. Emmehän me bränditoimistona anna näitä ”elämisen elementtejä” valmiina, vaan ne tulevat esiin brändityöpajoissa. Ne ovat olemassa hiljaisena tietona, mutta ne täytyy löytää yhdessä”, Mujunen kuvailee.

Brändin kirkastamisen lisäksi kunnalle suunniteltiin visuaalinen identiteetti, graafinen ohjeisto ja sen sovellukset, brand book sekä kuvakonsepti. Kunta jatkaa parhaillaan itse viestinnän toteuttamista annetun ohjeiston mukaan.

”Brändin kirkastamisen eteen tehty työ sekä siihen kerätty taustamateriaali olivat suurena apuna myös Toivakan kuntastrategian päivitystyössä. Valmiiseen brändiin olemme olleet erittäin tyytyväisiä ja pitäneet huolta, että se näkyy laajasti toiminnassamme. Yhteistyö Brandsteinin kanssa toimi hienosti”, Toivakan kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen vakuuttaa.

Lue lisää kuntabrändäyksestä ja kuntamarkkinoinnista

Tutustu referensseihimme. Olemme kirkastaneet myös Vaalan ja Myrskylän kunnan brändit.