#tervetuloakyytiin

Tervetuloa kyytiin on kampanja, jonka konseptin suunnittelimme yhdessä Helsingin Taksipalvelu Oy:n ja Menevän kanssa. Aloite – tai ennemminkin ongelmankuvaus – tuli vuoden 2016 lopulla yrityksen toimitusjohtaja Tuomo Halmiselta, joka oli huolestunut kuljettajien kohtaamasta syrjinnästä ja rasismista. Osalla kuljettajista heidän kohtaamansa epäasiallinen toiminta oli kasvanut niin kuormittavaksi, että työssä jaksaminen viihtyvyydestä puhumattakaan oli muodostunut kysymysmerkiksi.

Ongelmaa lähdettiin purkamaan tuomalla hyviä ja Menevällä useita vuosia työskennelleitä kuljettajia esiin ihmisinä, joilla on kaikilla oma mielenkiintoinen taustansa ja tarinansa kerrottavana. Ääni siis luovutettiin henkilökunnalle ja lisäksi Tuomo antoi omat kasvonsa näkyvästi kampanjan käyttöön. (Siinäpä edestä päin ja esimerkillä johtamista!) Lisäksi kaikki autot tarroitettiin yrityksen julistautuessa niin toimitilojensa kuin autojenkin osalta syrjinnästä vapaaksi alueeksi 15.3.2017 alkaen.

Kampanja herätti positiivisia kaikuja niin autoilijoissa, asiakkaissa kuin mediassakin. Kampanjassa kuvattujen kuljettajien lisäksi myös moni muu otti asian omakseen.

”Haluamme, että meille on hyvä tulla töihin ja että työntekijämme voivat työskennellä turvallisessa ilmapiirissä. Siksipä noudatamme näitä periaatteita myös tehdessämme uusien kuljettajien rekrytointia. Tällä hetkellä yli 40 % työntekijöistämme on maahanmuuttajataustaisia ja he valitettavasti kohtaavat syrjintää työssään.

Syrjintä ei kuitenkaan ilmene vain rasismina, vaan myös esimerkiksi sukupuoleen tai ulkonäköön perustuvina tekoina ja sanoina. Syrjintää tapahtuu suusanallisesti loukkaavana, sulkevana, töiden ja toimeentulon vaikeuttamisena, välttämisenä, häiritsemisenä ja ääritapauksissa valitettavasti myös fyysisenä. Siihen syyllistyvät niin asiakkaat kuin muut alan toimijatkin.”

– Tuomo Halminen, toimitusjohtaja

Kertaluontoisen kampanjan vaikutukset jäisivät ohuiksi, joten Menevässä koetaan, että on tärkeää, että arvot jalkautuvat arkeen. Asian esillä pitäminen, mittaus ja arviointi ovat osa suunnitelmallista työtä, jota Menevässä tehdään syrjinnän ehkäisemiseksi. Kuljettajille ja asiakkaille luotiin myös malli, joilla he pystyivät tekemään ilmoituksen kohtaamastaan epäasiallisesta käytöksestä.

Tähän mennessä kuljettajilta saatu palaute on kertonut, että he ovat arvostaneet asiaan tarttumista ja kampanja on korostanut, että syrjintää ei tule sietää tai sallia osana työtä. Se on siten helpottanut tilanteissa toimimista ja vankistanut hyvää ja reilua työnantajamielikuvaa.

Toteutimme Tervetuloa kyytiin –kampanjalle mm.:

  • Kampanjan konseptin ja toimenpidesuunnitelman
  • Ilmeen suunnittelun ja sovellukset (mm. autojen tarroitukset ja niskatyynyt)
  • Tarinallistaminen ja copywriting
  • Tiedotteet ja mediayhteistyö
  • Valokuvaus
  • Videosisällöt (kuvaus, editointi ja julkaiseminen)
  • Sosiaalisen median kampanja sisältöineen Facebookissa, Instagamissa ja Twitterissä