Art of Branding

Meillä brändien rakentaminen nähdään sekoituksena tiedettä ja taidetta, sillä onnistuneessa lopputuloksessa tarvitaan molempia.
Yhdessä asiakkaidemme kanssa synnytämme aitoutta henkiviä brändejä, jotka koostuvat luovista elementeistä.

Tästä on kyse


Luovuutta on vaikea pukea sanoiksi, mutta me hahmotamme sen tietona, taitona ja intuitiona.

TIETO


Tieto koostuu totta olevista, hyvin perustelluista näkemyksistä. Tiedon tehokas hyödyntäminen kuitenkin vaatii aina sen ymmärtämistä: peilaamista, pilkkomista ja oleellisten asioiden erottamista epäoleellisista. Laaja sivistys ja monipuoliset taustatiedot ovat vahvuus, joiden pohjalta haastamme vallitsevia ajatusmalleja sekä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uutta, kilpailuetua synnyttävää tietoa.

TAITO


Meillä taito tarkoittaa tapaa, jolla teemme asiat. Olipa kyse tieteestä, taiteesta, taloudesta tai vaikkapa urheilusta, vaatii mestariksi tuleminen paitsi loputtomasti harjoitusta ja tiedon hallintaa, myös lopulta oman, juuri itselle sopivan tekniikan ja tyylisuunnan löytämisen. Jatkuva halu oppia ja edelleen jalostaa osaamista haasteellisten tehtävien puitteissa on meille luonteenomainen piirre.

INTUITIO


Koska kaikkea ei voi aina selittää, on vain tunne totta! Kyse ei ole taikuudesta, vaan takana olevien vuosien kokemuksen siirtämisestä ja soveltamisesta nopeasti käytäntöön. Meillä intuitio on suunnittelun osana heikkojen signaalien ja pinnan alla kuplivien trendien aistimista, joka tukee analyyttistä tietoa tarjoten uusia näkökulmia ja tapoja tehdä asioita. Se on asiakkaan kuuntelemista ja ydinasioiden poimimista, näkemystä ja oivaltamista. Voisi sanoa, että intuitio on hengissä selviämisen väline, joka erottaa nopeat hitaista.

Bränditiimi


Tuomas Mujunen

Senior Brand Designer, CEO

Tuomas Mujunen

Master of Arts, M.Sc (Arch)

+358 400 570 336

tuomas[ät]brandstein.fi

Sofia Husso

Brand Designer

Sofia Husso

M.Sc (Econ. & B.A.)

+358 40 586 6956

sofia[ät]brandstein.fi

Kati Leinonen

Photographer

Kati Leinonen

Masters of Arts

+358 40 725 2532

kati[ät]ilmestys.fi

Mikko Leino

Brand Designer

Mikko Leino

Bachelor of Culture and Arts

+358 (0) 40 661 2702

mikko[ät]brandstein.fi

Palvelut


Tarjoamme laajan skaalan erilaisia palveluita asiakkaidemme tarpeisiin.


BRAND STRATEGY


Brändinrakennus, Uudelleenbrändäys, Brändipartnerius, Brändinhallinta, Brändistrategia, Strateginen konsultointi, Tavoitteiden määrittely, Identiteetti, Nimi, Slogan,Tarinallistaminen, Brändinrakennuksen työkalut: Bränditalo, Arvoelementtien pyramidi, Brand workshop, Brand roadmap.

BRAND DESIGN


Konseptien suunnittelu: ideat, luovat projektit, sisällönsuunnittelu. Visuaalinen identiteetti: brändi-identiteetti, logot ja yritysilmeet sekä tarvittaessa myös niiden kirkastaminen, graafinen ohjeisto. Graafinen suunnittelu: käyntikortit, asiakirjapohjat, vuosikertomukset, kuvitus, animointi, videoeditointi. Muotoilu: palvelumuotoilu, tuotteistus, speksaus, pakkaussuunnittelu, sovellukset. Tilasuunnittelu: tila- ja myymäläsuunnittelu, sisustussuunnittelu, messut, arkkitehtuuri, tilakonseptit. Kuva: kuvakonseptit, videokuvaus, valokuvaus, drone-kuvaus, 360–kuvaus, studiokuvaus, tuotekuvaus. Ambience-suunnittelu: tuoksusuunnittelu, äänisuunnittelu.

MARKETING DESIGN


Mainonta ja markkinointiviestintä: Markkinoinnin strategiat, Tekstisuunnittelu (copywriting), Kampanjat, Esitykset, Kick-off, Lanseeraukset. Verkko / Digi: WEB-sivujen suunnittelu, Responsiiviset mobiiliratkaisut, Käyttöliittymäsuunnittelu, UX ja UI, Webhotellit ja domainit, Hakukoneoptimointi (SEO), Google-markkinointi, Sosiaalisen median strategia ja -ratkaisut, SoMe-markkinointi, Uutiskirjeet, Bannerit, Verkkokauppa. Printti: Printtimediat, Lehtimainokset, Esitteet, Myynnin tukimateriaalit, Taitto.

Want to work with us?
Let’s start a project.